ภาพยนตร์สื่อ Animation โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิวัติ

ภาพยนตร์สื่อ Animation โครงการจ้างผลิตสื่อเพื่อการรับรู้นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สู่การปฏิวัติ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และพันธกิจเดียวกันแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผ่านรูปแบบภาพยนตร์การ์ตูน Animation จำนวน 7 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 OPEN UP บ้านนี้ฉันรัก “พม.มาแล้ว”
LINK : EP 1 https://drive.google.com/drive/folders/1ieGApfOscrNJYp03woURnbllQv3G-oAX

ตอนที่ 2 “เปราะบางคืออะไร”
LINK : EP 2 https://drive.google.com/file/d/1i41c4WfiQpCFEkrBrKU8FatzROadvvX6/view?usp=sharing

ตอนที่ 3 “เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้อย่างไร”
LINK : EP 3 https://drive.google.com/file/d/1-DOyobG0s1rBgdpKXdyWR07akuzQto_k/view?usp=sharing

ตอนที่ 4 “สมุดพกครอบครัว”
LINK : EP 4 https://drive.google.com/file/d/1ezaglJyQxDFhVi4XM24eaYxOcD_7papA/view?usp=sharing

ตอนที่ 5 “SANDBOX 5 มิติ”
LINK : EP 5 https://drive.google.com/file/d/12oeAtklR1qHZ-BpJS4T4-UFcnLGGeehx/view?usp=sharing

ตอนที่ 6 “1 ตำบล 1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม”
LINK : EP 6 https://drive.google.com/file/d/1MRKgtVJBce5ZKeB_CU1aqmGvIP_Hrief/view?usp=sharing

ตอนที่ 7 “หัวใจแห่งความสุข”
LINK : EP 7 https://drive.google.com/file/d/19CW4cejq5QJEjUX8K9AoxfL4A-nG7UDQ/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น