ประกาศ! รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษา และสมรรถนะ ครั้งที่ 1