ประกาศรับสมัครตำแหน่ง แม่บ้าน

📢📢 ประกาศรับสมัครตำแหน่ง แม่บ้าน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566

ส่งเอกสารได้ที่ 📍 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

⭐รายละเอียดงาน
ค่าตอบแทน 7,000 บาท
ㆍ ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น. วันหยุดตามวันหยุดราชการ|
ㆍ ทำความสะอาดภายในพื้นที่/ดูแลครัว
ㆍ มีใจรักในงานบริการ หากสามารถทำอาหารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ
ㆍ (1) มีสัญชาติไทย|
ㆍ (2) มีอายุ 20- 55 ปี
ㆍ (3) วุฒิ ป.4 ขึ้นไป

📄 เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
ㆍรูป ( 1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป
ㆍสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
ㆍสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
ㆍสำเนาใบสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
ㆍสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ใบ
ㆍสำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ

☎️ โทรสอบถามรายละเอียดที่ 055 705 030

ใส่ความเห็น