ประกาศคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

เรื่อง นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยจัดทำขึ้นตาม พรบ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

อ่านประกาศทั้งหมด ที่ลิ้งค์ด้านล่าง