ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมและนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมและนักวิชาการเงินและบัญชี

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

13 กันยายน 2562

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

28 กุมภาพันธ์ 2562

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

25 กุมภาพันธ์ 2562

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

11 กุมภาพันธ์ 2562

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

24 มกราคม 2562
1 2 3 4