3 มิถุนายน ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยาน

ด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2565 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี กรมอุทยานอห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี สนอต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ออกประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565

ประกาศยกเว้นค่าธรรมบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ