โครงการประชุมชี้แจงกรอบเนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และบรรยายพิเศษ ” ทิศทางการขับเคลื่อนงาน พม. ในพื้นที “

ใส่ความเห็น