ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ.2565

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “สารทไทย – กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง” ประจำปี พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น