สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

📣📣สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2565 เก็บข้อมูลอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการทุกท่าน…กรุณาฟังทางนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2565 เตรียมพบกับพวกเรา “คุณมาดี” จะขอความร่วมมือจากสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อจัดทำสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

🌐โดยมีประเภทที่ทำการเก็บข้อมูล
➡️ธุรกิจการค้า
➡️ธุรกิจทางการบริการ
➡️อุตสาหกรรมการผลิต

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียด (แจงนับ) โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีรายการข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนี้

– ประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรม
– ขนาดของสถานประกอบการ
– จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน
– ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
– ผลผลิตและรายรับจากการดำเนินงาน
– สินทรัพย์ถาวร เป็นต้น

📲💻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ www.nso.go.th

ใส่ความเห็น