ประจำวันที่ 5 เมษายน 2563

พม.กำแพงเพชร เพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 และจัดทำหน้าผ้าแจกจ่ายประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 2,630 ชิ้น คงเหลือ 4,027 ชิ้น

ใส่ความเห็น