ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

📢 ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือประชาชนทั่วไป ⚖️

📍ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 📍

📆 ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566

กองต่อต้านการค้ามนุษย์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ใส่ความเห็น