รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใส่ความเห็น