รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น