พิธีถวายภัตตาหารพระราชทาน แด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง พ.ศ. 2566

ใส่ความเห็น