พม.กำแพงเพชร พร้อมด้วยทีมสหวิชาชีพ ร่วมสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับกลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย (National Referral Mechanism)

ใส่ความเห็น