พม.กำแพงเพชร ดำเนินการส่งตัวเด็กชาย มีความพิการทางการเคลื่อนไหวและพิการทางสติปัญญา เข้ารับการสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพยังสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

ใส่ความเห็น