พม.กำแพงเพชร ขอเชิญชวน ลด ละ เลิก เหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา 2566

ขอเชิญชวนพี่น้องจังหวัดกำแพงเพชรร่วมลงนามปฏิญาณตน ลด ละ เลิก เหล้า ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ http://noalcohol.ddc.moph.go.th/

ใส่ความเห็น