พมจ.กำแพงเพชร ขอเชิญชวนสมัคร อพม.

อพม. คืออะไร ?

อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) คือ อาสาสมัครที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในชุมชนอยู่แล้วและสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อท้องถิ่นของตนเอง

บทบาท อพม. มีภารกิจ

1.ชี้เป้า

2.เฝ้าระวัง

3. สร้างการมีส่วนร่วม

4. จัดสวัสดิการชุมชน

5. ร่วมพัฒนาสังคม

หากท่านสนใจ ช่วยกรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียน เป็น อพม. ใหม่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHJEyJCFS1-AeTnWCXWnBfbwGAzlA3tyJQM58GuxYUOE1VFA/viewform
**ส่งรูปหน้าตรง มาทางไลน์นี้ https://lin.ee/84mK0Dl เพื่อออกบัตร อพม. ใหม่

**และรบกวนแชร์ไปที่ผู้สนใจงานด้านสังคม ผู้สมัครไว้แล้วยังไม่ได้อบรม ด้วยนะครับ

ขั้นตอนการอบรม อพม. ใหม่ ด้วยตนเอง

 1. ลิงค์ วีดีโอเรียนรู้ ตามหลักสูตร อพม. ใหม่ 11 หลักสูตร
  https://drive.google.com/drive/folders/19KYOJ96rzwTk4r2olgMbd72DJWinMnT5
 2. ลิงค์ แบบทดสอบ อพม. ใหม่
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCvS5VCUqj9gf-6txL4vH59YoTg-ZkjeRyKTO4xaSGm4eLWg/viewform
 3. ลิงค์ ขึ้นทะเบียนเป็น อพม. ใหม่
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHJEyJCFS1-AeTnWCXWnBfbwGAzlA3tyJQM58GuxYUOE1VFA/viewform
 4. ลิงค์เพิ่มเพื่อใน Line สำหรับติดต่อ เจ้าหน้าที่ พมจ.
  https://lin.ee/84mK0Dl
 5. ลิงค์ เครื่องมือในการทำงานของ อพม. (เอกสาร ต่างๆ)
  https://drive.google.com/folderview?id=1nHKIVdSvtw_mgbc_6bdKMK5CDX82Fdg

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-705030 055-705180 ในวันและเวลาราชการ

ใส่ความเห็น