ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอคลองขลุง

ใส่ความเห็น