ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของหน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของหน่วยงาน เรื่อง แนวทางการจัดเก็บสมุดพกครอบครัว ของครัวเรือนเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น