ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมและนักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

 

 

ใส่ความเห็น