ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) เพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร

ใส่ความเห็น