ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ใส่ความเห็น