ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2567

📢📢 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 48 ประจำปี 2567

👨‍👨‍👦‍👦กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 18-30 ปี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 48 จำนวน 14 คน

โดยปีนี้จะเดินทางไปประเทศ 🇯🇵ญี่ปุ่น 🇻🇳เวียดนาม และ 🇮🇩อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2567

หัวข้อกิจกรรมอภิปรายวิชาการ (Discussion Group) ประจำปี 2567 มีดังนี้

🤝 ซอฟท์เพาเวอร์และการทูตระหว่างเยาวชน (Soft Power and Youth People to People Diplomacy)

📈 การเติบโตทางเศรษฐกิจและชุมชนยั่งยืน (Economic Growth and Sustainable Community)

🌎 สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Environment and Climate Change)

🚨 การลดความเสี่ยงและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction and Recovery)

🇨🇭 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-Being)

👨🏻‍💻 สังคมดิจิทัล (Digital Society)

สมัครโดยการส่งใบสมัคร ลงลายมือชื่อ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดในรูปแบบ PDF ที่อีเมล apply.sseayp2024@gmail.com ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 เมษายน 2567

📱 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: https://www.dcy.go.th/…/news/1711592106000-571332509.pdf

📝ดาวน์โหลดใบสมัคร
– MS Word: https://www.dcy.go.th/…/news/1711592106013-388235613.docx
– PDF: https://www.dcy.go.th/…/news/1711592106014-26342269.pdf

ใส่ความเห็น