งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

จังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพขร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

ขอเชิญร่วมชม “งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565” ระหว่างวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ณ แม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมถึงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการและการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ในช่วงฤดูฝน

ประเภทเรือที่แข่งขัน ได้แก่ เรือยาว 7 ผีพาย ( ภายในจังหวัด) , 12 ฝีพาย (ภายในจังหวัด) , 30 ฝีพาย 40 ฝีพาย และประเภท 55 ฝีพาย

ใส่ความเห็น