งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2

จังหวัดกำแพงเพชรกำหนดจัด “งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ประจำปี พ.ศ.2565” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 ณ บริเวรแม่น้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาวอันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมไปถึงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการและประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรในช่วงฤดูฝน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ใส่ความเห็น