งานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอเชิญร่วมงานประเพณี นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี พ.ศ. 2565
ระหว่างวันที่ 15-24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณสนามหน้าเมือง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม ร่วมรักษางานประเพณี จับมัจฉากาดชาดของรางวัลมากมาย เลือกซื้อสินค้า OTOP อาหารพื้นบ้าน สินค้าภาครัฐและเอกชน ชมการแสดงเวทีกลางทุกคืน ทั้งนี้มีมาตรการการเข้าร่วมงานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
“งดจัดคอนเสิร์ต”
15 กุมภาพันธ์ 2565
07.09 น.
พิธีบวงสรวงอดีตกษัตริยาธิราช ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
16 กุมภาพันธ์ 2565
07.39 น. พิธีทำบุญตักบาตร
16.30 น. ร่วมชมขบวนแห่และพิธีเปิดงานประเพณีฯ ณ วัดพระบรมธาตุนครชุม

ใส่ความเห็น