คนไทยไม่ทิ้งกัน พมจ.กำแพงเพชรลงพื้นที่ช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร อสม.และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี นายทอง เสยะมาตร อายุ 67 ปี  ที่อยู่ตามภูมิลำเนา 72 หมู่ 5 ตำบลส้าร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เดินทางมาจากจังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อที่จะหามาหลานชายที่จังหวัดกำแพงเพชร แต่ไม่พบหลานชาย เนื่องจากหลานประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพมหานครและไม่สามารถเดินทางมารับได้ จึงไม่มีที่พักอาศัย โดยได้เดินหางานทำไปเรื่อยๆแต่ไม่มีใครจ้าง จึงมีความประสงค์เดินทางกลับภูมิลำเนาที่จังหวัดน่าน  แต่เนื่องจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชรไม่มีบริการ จึงไม่สามารถเดินทางกลับได้ และได้มาอาศัยอยู่ที่วัดพระบรมธาตุนครชุม โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ช่วยเหลือเงินคนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา

ใส่ความเห็น