คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา “รับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล”

ใส่ความเห็น