ขั้นตอนการขอทำบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ ตามคู่มือการดำเนินงานผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559

ใส่ความเห็น