ขอเชิญชวนให้อาสาสมัครทุกภาคส่วน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดจัดทำกิจกรรมทำประโยชน์

ขอเชิญชวนให้อาสาสมัครทุกภาคส่วน องค์กรสาธารณประโยชน์ องค์กรสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดจัดทำกิจกรรมทำประโยชน์เพื่อสังคม ในช่วงระหว่งาวันที่ 30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นการยกย่องบทบาทของอาสาสมัครไทย ร่วมกับนานาประเทศทั่วโลก เนื่องในวันอาสาสมัครสากล ปี 2020 โดยให้เผยแพร่ชการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ทาง Facebook Twitter หรือช่องทางอื่น ๆ ขององค์กรและพิมพ์ข้อความ #5ธันวาคมวันอาสาสมัครสากล #IVDThailand2020 #IVD2020

ใส่ความเห็น