การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาษาไทย)

แบบกรอกประวัติ (ภาษาไทย)


ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร (อังกฤษ)

แบบกรอกประวัติ (ภาษาอังกฤษ)

ใส่ความเห็น