กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกนณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกนณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 1584 หรือ 02-271-8888 ต่อ 2511-2515

https://www.dlt.go.th/

ใส่ความเห็น