โครงสร้างและบทบาทหน้าที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป บทบาทและอำนาจหน้าที่ กลุ่มนโยบายและวิช […]

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

7 เมษายน 2563

รายนามผู้บริหาร

รายนามประชาสงเคราะห์จังหวัดกำแพงเพชร ลำดับที่ ชื่อ &#82 […]

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

7 เมษายน 2563

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

17 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

6 ธันวาคม 2562

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

25 พฤศจิกายน 2562

ธนวัฒน์ แกมขุนทด

12 พฤศจิกายน 2562
1 2 3 4 5